Testületi ülés ‘ 2014.04.03.

Az áprilisi rendes testületi ülés csupán 6+1 napirendi ponttal rendelkezett (a szakbizottságok javaslatára azzal a módosítással, hogy a 2-es és 3-as helyet cserélnek), ülésvezető elnöke Berde Zoltán képviselő volt. Az ülést Bunta Levente polgármester nyitotta meg, pár szóban bemutatva a beterjesztett határozatterveket, illetve válaszolva a képviselők kérdéseire. A kérdések közül a legérdekesebb talán az SZNT képviselőjének, Bíró Edit önkormányzati képviselő kérdése volt a Patkóban felállítandó székely zászlót illető beadványukkal kapcsolatban.

A polgármester válaszában rámutatott, jelen törvénykezés közterületen (!) ezt nem teszi lehetővé, mindazonáltal ha valaki mindenáron fel akarja állítani, meg lehet a dolgot erőltetni, de jól meg kell fontolni: ki vállalja magára azt a szégyent és megaláztatást a város népe előtt és nevében, ha pár hét után ezt levetetik? A lehetőségeket azért mindenképpen vizsgálja, viszont elsősorban a törvénykezés megváltoztatására tenné első körben a hangsúlyt, ennek érdekében tenne erőfeszítéseket, mint ahogy az RMDSZ is teszi azt a kormányban …

Ez után az ülésvezető elnök felkérésére a jelen lévő 16 képviselővel a jegyző határozatképesnek ítélte az ülést, kezdődhetett a határozattervek bemutatása és tárgyalása.

SZT vár tervAz első három tervezet a Székely Támadt vár restaurálását célozta meg. Mint elhangzott, a felújítási tervek már évekkel ezelőtt elkészültek, azóta a finanszírozási kérdéseket volt a hangsúly, melyekre most lehetőség adódott egy amerikai és egy norvég pályázati lehetőségen keresztül is. A három tervezet közül az első kettő a felújítás egy-egy szakasza (a második tartalmazza az elsőt is), valójában  egy nagy terv részletei mindkettő, a harmadik pedig a norvég pályázat részleteinek, a benne való részvétel elfogadása.

Az első, az ábrán látható piros vonal mentén, az amerikai pályázathoz leadott terv egy 708ezer lej összértékű beruházást tartalmaz 5%-os önrésszel, lényegében gyors beavatkozást jelent 2 fal esetében: kövek pótlása, repedések eltüntetése, falak megerősítése, stb. A pályázatban való részvételhez a kiíró nem kérte a tanács beegyezését, ezért nem képez napirendet, viszont a beavatkozások már igen, ezért pályázatnak megfelelő jelen felújítási terv.

A második terv lényegében tartalmazza az elsőt is, viszont annak igen jelentős kibővítésével. Az ábrán a kék vonal mentén látható felújításban benne van két bástya (Hajdú és Telegdy) teljes felújítása is – a Hajdú bástyában 4+1 szintes beépítéssel (tárgyaló- és bemutatóteremmel, kiállítófelületekkel, infócsarnokkal, ezek teljes berendezésével mint bútorzat, technikai eszközök: projektor, hangosítás, számítógépek, telefon, stb, elektromos fűtéshálózat kialakításával…), a Telegdy bástyában takarítással, a parazita épületek lebontásával. A felújítás tartalmazza ugyanakkor a jelenlegi járószint csökkentését, a kapusszoba lebontását, revitalizációs költségeket (fesztiválok, programok szervezését, publicitási költségeket, stb.) és projekt menedzsmentet is.

A beruházás összértéke ~8.9 millió lej, a harmadik napirendben tárgyalt pályázat önrésze egyelőre 0% (ez változhat valamennyit az elbírálás folyamán). A pályázat ugyanakkor tartalmazza egy norvég partner költségeit is (ez a Bergen város múzeuma), aki a végrehajtásban mint szakmai partner vesz részt.

Felvetésemre a vár alatti telkek helyzetét, tulajdonosok hozzáállását illetően, a főépítész elmondása szerint a tulajdonosokkal szervezett közös megbeszélésen mindannyian egyetértettek a felújítás szükségességében és pozitív hozzáállásukról biztosították a Hivatalt ezzel kapcsolatban.

Barom- és ócskapiac PUZA negyedik napirendben egy rendezési terv elfogadása szerepelt. A régi piac területét visszakapta a valamikori tulajdonos, ezáltal a város az az mögötti területen szeretne kialakítani felületet (~6 ezer m2) az adott célra. Az említett magánterület (~8 ezer m2) tulajdonosa is szeretné használatba venni az elmúlt években a piachoz bér fejében a város rendelkezésére bocsátott felületet és ott műhelyt, raktárt alakítani ki űjabb munkahelyeket is hozva létre ezzel. Ezáltal a város és a tulajdonos közös megbízására a területekre rendezési terv készült, a jelen határozattervezet tárgya.

A város szempontjából a PUZ-ban szereplő terv egy hosszabb távú terv első szakasza (a távlatokban parkolók kialakítása, aszfaltozás/betonozás, bekötőút az állatok számára, stb. is lesz), benne teljes közművesítéssel, adminisztratív épülettel, fedett eladási felülettel, külön felület kijelölésével állat- és autópiac számára … Kisebb vitát szült az egyébként a PUZ által nem is tárgyalt, állatok bevezetésére kialakítandó, Budvár utcából nyíló bekötőút kérdése. A polgármester elmondása szerint az ott húzódó árok, amely mentén az út ki lenne alakítva, valószínűleg nem elég széles e célra, viszont a szomszédos telek tulajdonosának, az ortodox egyház képviselőjének megkeresésére a válasz pozitív volt az út számára rendelkezésre bocsátandó területet illetően.

Az ötödik napirendben a 2011-ben tanácsi jóváhagyással elindult Bethlen II-es fűtéshálózat felújításának befejeződése nyomán keletkezett értéknövekedés frissítésének elfogadása szerepelt a leltárban. Ez a felújítás egy 6.9 millió lejes beruházás volt, melynek 70%-a pályázati forrásból történt – a projekt része volt egy hosszú távú fűtéshálózati felújítási stratégiának.

A hatodik napirendben a Caritas csíkszeredai kirendeltségének kérése nyomán 6 helyszínen (jellemzően a szelektív hulladékgyűjtő kukák mellett) ad ingyenes használatba felületeket a város cipő- és ruhabegyűjtő “kukák” kihelyezésére. A csíkszeredai kirendeltség fogja ugyanakkor karbantartani és üríteni is ezeket a tárolókat. A Hivatal javasolta a Caritasnak, hogy a városban begyűjtött cipőket és ruhákat lehetőleg az udvarhelyszéki rászorulók kaphassák meg…

A Különfélék között szóba kerültek a játszóterekre kihelyezendő kukák iránti igény, az ugyanitt sétáltatott kutyák ürülékének kérdése, a Termés utcai romák beszerző körútjaival kapcsolatos elégedetlenkedés és a Szejkén egy ottani vállalkozó egyedi szennyvízlevezető technikája (ülepítőből csövön direkt a patakba való kivezetés). A Városháza illetékeseinek jelzése szerint az eseteket ki fogják vizsgálni, és a lehetőségek szerint orvosolni fogják azokat.