Testületi ülés ‘ 2014.09.25.

A szeptemberi rendes ülésen, amelyen Kolumbán Imola elnökölt, egy MPP-s képviselő kivételével teljes létszámban jelentek meg a képviselők.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester számolt be az elmúlt időszakról (több kisebb fejlesztés is történt, amely nem kapott feltétlenül sajtóvisszhangot: felújították az ifiház tetőterét, a Küküllő-parti napközi szennyvizét bekötötték a csatornarendszerbe, sétány készült az Orbán Balázs és Tamási út között, stb.), az összehívóban szereplő napirendi pontokról, illetve válaszolt a felmerülő kérdésekre. Többek közt jelezte, amennyiben a Testület beleegyezik, egy plusz napirendet is javasolna tárgyalni, a már augusztusban tervezett tisztségjegyzéket, amellyel kapcsolatban megérkeztek időközben a jóváhagyások.
A székely zászló Patkóba való kihelyezésének kérdésére a polgármester válaszában rámutatott, erre valószínűleg az 56-os megemlékezésre sor fog kerülni – jelenleg az egyházzal folynak az egyeztetések ennek kapcsán.
A Termés-utcai romákkal kapcsolatos kérdésekre pedig kijelentette: elsősorban meg kell vizsgálni, hogyan épültek ott, illetve az Éltetőkút utcában is engedély nélkül házak, épületek – valószínűleg egyik-másik esetében bontásra is sor fog kerülni. Ehhez kapcsolódik a személyazonossági igazolványok kiadásának jelenlegi gyakorlata is (emlékezzünk, a recsenyédi romák beköltözésekor ez volt az első, ami felháborította a közvéleményt), hiszen véget kell már vetni annak a gyakorlatnak, praktikáknak, amikor egyeseknek akár dokumentumok  nélkül, másoknak hivatalos dokumentumok tömkelegének bekérése után adnak ilyen igazolványt.

Ez utóbbi felvetések kapcsán (romák építkezései és az igazolványok kérdése) személyesen is üdvözlöm a polgármester elhatározását – amikor 2 évvel ezelőtt a zéró tolerancia elvéről, mint a közösségünkre igen káros, romák számára nyújtott/eltűrt “pozitív diszkriminációk” (nem ritkán olyan bűncselekményekről is van itt szó, amelyeknek a toleranciához nem sok közük van) hosszú sora eltörlésének szükségességéről nyilatkoztam, többek közt ezek is említésre kerültek. Üdvözlöm tehát az elhatározást és mindenképpen reménykedem a határozott és egyértelmű, az áldatlan állapotok felszámolásáig tartó fellépésben…

A napirendek megszavazása (az összehívón szereplő 4 + a felvett új / “organigrama” + a különfélék) után következett azok tárgyalása.

Az első pontban a város (és városnak alárendelt intézmények) költségvetésének módosítása szerepelt. A Kipi-Kopi napközivel kapcsolatos beruházásra a kormánytól kapott >200 ezer lej kormánypénzt, illetve a színházunk (44 ezer, Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap) -, a Táncműhely (22 ezer, Bethlen Gábor Alap)- és a Haáz Rezső Múzeum (7.5 ezer, Nemzeti Kulturális Alap) által nyert pályázati pénzeket kellett belefoglalni a költségvetésbe. A Marin Preda Líceum az év elején tervezett költségvetésében foglaltakhoz képest több megvalósítás lett, ezért az illető összeget (5ezer lej) ugyancsak be kell venni a költségvetésbe, hogy az elkölthetővé váljon. A pénzügyi hatóság / minisztérium előírásának megfelelve ugyanakkor egyes alárendelt intézmények (kórház, kulturális …) esetében a múlt évről áthozott összegeket új, speciális jövedelmi “kontra” kell befoglalni, illetve a megígért kormánypénzek beérkezéséig 1millió lejt kellett az önkormányzatnak meghiteleznie a fűtésrendszert fejlesztő cég felé.

Electrica - kábelcsere, 2014A második pontban egy ugyancsak fontos téma került terítékre: az Electrica a városban levő elavult hálózatának egy részét újítaná fel és ehhez kér hozzáférést (használati/elérési jogot) az érintett területen. Ebben a szakaszban a Sziget és Kuvar negyedi szakaszokon lesz földalatti kábelcsere, összesen 730 méteren (ehhez 1120m2-hez kér hozzáférést: 50cm sánc + 2x50cm két oldalt). A munkálat állítólag egy folyamat része, a jövőben több ilyenre is lehet számítani majd …

A harmadik napirendben ismét az Urbana javaslata került terítékre – kérésük értelmében a hőenergia árának 12%-os növelését kérik szentesíteni a tanácstól. A tervezet értelmében a lakossági árat ez az emelés nem befolyásolná, csupán az egységnyi árat módosítanák – az év folyamán a hőenergia mennyiség eladása elmaradt a tervezettől, illetve a gáz ára is jelentősen emelkedett, ezért kénytelenek emelni az árakat. Az emelést a város a betervezett szubvenciós keretből finanszírozná (a tervezett keret elegendő a célra, hiszen az eladások csökkenése miatt a szubvencióra lehívott összeg is csökkent).
Az igazgató elmondása szerint, amennyiben az idén elfogadott stratégia a tervezett ütemben kerül végrehajtásra, 1 éven belül az egységnyi ár csökkenni fog, ami valószínűleg a lakossági árban is érződni fog.

A negyedik pontban egy 2011-ben megnyert és 2013-ban teljesített pályázattal kapcsolatos eszközök ingyenes átvétele szerepelt a partner cégtől.
A turisztikai pályázat (a történelmi központ népszerűsítése) előírásai alapján a finanszírozás csak az adott eszközök (táblák, kijelzők …) elkészíttetését és bérlését tette lehetővé – a szakember elmondása alapján így állt elő a helyzet, mely szerint a könyvelésileg városénak számító eszközök jogilag mégsem képezik annak tulajdonát. Ezt a helyzetet orvosolja a határozat, amelyben a partner cég ezeket a dolgokat hivatalosan is átadja a városnak, hogy azok bekerülhessenek a város leltárába.

Az utolsó napirendi pontban a polgármester által már jelzett hivatali tisztségjegyzék szerepelt.

A “különfélék” között felmerült a Templom utca felújítása kapcsán, hogy kimarad a fejlesztésből a járda. Tikosi igazgató szerint a járdának nem maradt megfelelő hely, viszont amennyiben az ott lakók a kerítéseket bevennék, a város megépítené a járdát is (sajnos egyetlen lakó jelezte eddig csupán, hogy helyet adna a járdának). Felmerült továbbá a Küküllő medrének kipucolása is, ami a szakember szerint azért ütközik nehézségekbe, mert ez nem a város, hanem a vízügy hatásköre.
Sinka Arnold a sétatéri játszótér áldatlan helyzetét tette szóvá (ezt a nyár folyamán már én is jeleztem a Hivatal felé): egyre több játékot tesznek tönkre felelőtlen fiatalok, akik az éjszakai mulatozások során az adott helyen mutatják meg erejüket. Az sem ritka, hogy reggelente üres alkoholos üvegek, illetve eldobott használt óvszerek sorát találják a szülők, gyerekek. A nyár folyamán én javasoltam a játszótér éjszakai bezárását, illetve a közelben levő mulatóhely felelősségének (ezt más városrészekkel kapcsolatban is javasoltam) megállapítását, eleddig eredménytelenül.
Részemről 4 témával szólaltam fel. Az elsőben jeleztem a kollégák és a sajtó felé, hogy az RMDSZ frakció álláspontja a csereháti ANL-s lakások kapcsán az, hogy az eladás számos olyan kérdést vet fel (lakásspekuláció gyanúja, önkormányzati lakások megtartása a továbbiakban is a rászoruló fiataloknak, stb.), amelyek megválaszolása időt igényel, ezért a következő pár hónapban egyelőre nem támogatjuk a jelzett lakások eladását. A továbbiakban rákérdeztem a kábelek földbehelyezésének folyamatára (különös tekintettel a város által kábelmentessé tett övezetekre, majd az Electrica által újra kihúzott kábelekre), illetve az év elején (kérésemre) megígért kockaköves utcák járhatóvá tételére. Az elsőre válaszul a Hivatal szakembere az Electrica ígéretét tolmácsolta, mely szerint a Kórház melletti körforgalom felett, illetve pl. a Kossuth utcában saját forrásból tervezik a kábelek földbe helyezését a következő évben (igaz, ezt már 2 éve ígérik egy 100m-es szakaszon, de nem igazán tartják fontosnak ezt betartani). A második kérdésemre lényegében (és a tapasztalatok alapján!!) érdemi választ nem sikerült kapni – pedig a szakember szerint sem kerül ez sok pénzbe, hiszen csupán munkadíjról lenne szó, hiszen az anyag adott … Utolsóként az iskoláink nagy részénél (tisztelet a ritka kivételnek) tapasztalható gyakorlat megszüntettetésére kérdeztem rá immár másodszor, választ ezúttal sem kaptam – miért van az, hogy bármilyen financiális kérdésben ezek vezetősége a várost emlegeti, de az önkormányzat részéről a vezetőtanácsaikba delegált képviselőket nem hívják el az üléseikre?