Testületi ülés ‘ 2014.11.27.

A novemberi önkormányzati testületi ülés vezetője Berde Zoltán volt – az ülés egy MPP-s, illetve egy EMNP-s képviselő távolmaradása mellett lett határozatképesnek nyilvánítva az összehívón szereplő 12 napirend tárgyalására.

Mint kiderült, az utolsó napirendi pontot (a helyi rendőreink ételjegyeivel kapcsolatban) a vonatkozó törvények időközbeli változásainak okán a beterjesztő visszavonta, ezért azt leszámítva végül 11 napirend (+különfélék) tárgyalása kezdődhetett meg nem sokkal 08 óra után.

Az első napirendben a város költségvetésének módosítása került terítékre. Ezúttal három fontosabb oka is volt ennek: egyrészt kormányrendelettel 2906 ezer lejt kap a városi kórház adósságkifizetésre, másrészt 3910 ezer lej a hőközpontok modernizálására érkezik ugyancsak a kormánytól. Bár konkrétan még egyik összeg sem érkezett be a város kasszájába, az előírások szerint ezt előre be kell foglalni a költségvetésbe. Végül 70ezer lej kerül kiutalásra a Művelődési Ház számára az év végi, szilveszteri műsor megrendezésére.
Ez utóbbival kapcsolatban többen felvetették, miért nem a színház kapja az egyébként egyesek szerint túlzottnak tartott összeget, és szervezi a műsort – az összeg ugyanis kb. 10%-a a színház éves költségvetésének. A választ egyrészt maga Nagy Pál színházigazgató adta meg, amikor sajtónyilatkozatában ezt az összeget egy átlagos darab költségvetéséhez hasonlította, illetve amikor kijelentette, a színészeknek is jár egy szabad év-vége. Azt is tudni kell ugyanakkor, ennek az összegnek a tízszereséért a színházunk évente maximum 6-7  darabot mutat be.
Érdekessége a határozatnak, hogy amíg ezeket a módosításokat a szakbizottsági üléseken (gazdasági, urbanisztika, jogi, szociális, stb.) teljes összhangban fogadta el a Testület, a sajtó jelenlétében zajló Testületi ülésen csupán az RMDSZ frakció támogatta, a másik két frakció tagjai tartózkodtak a szavazáson: politikailag nem értettek egyet azzal, hogy több millió lej kormánypénzt sikerült behozni a városba ismét? Nem értem, hiszen gazdasági szempontból mindenki egyetértett, mint az előbb már jeleztem…

A második pontban a Benedek Elek Líceum épülete leltári értékének aktualizálása szerepelt. Az un. Mária Valéria épület leltári értéke eddig 116 lej volt, és ez került aktualizálásra az idén márciusban a felújítás végeztével született átvételi jegyzőkönyv nyomán 2004 ezer lejre.

A harmadik határozatterv megvalósítása fontos előrelépés lehetne a város életében: a központi zónában, 3486 méteren a villanykábelek földbehelyezését ígérik az Electrica képviselői, ehhez kérnek az érintett területeken szabad hozzáférést és használatba adást. A tervek szerint pl. a Városháza téren, Kőkereszt téren, a Bethlen Gábor utca egy részén, a Kossuth-, Malom-, Tompa László – és Vár utcában kerülne földbe a villanyhálózat vezetéke, ezzel egy időben pedig a többi, jelenleg villanyoszlopokon vezetett kábel. Amennyiben a munkálatok megkezdődnek, nem feltétlenül kell tartani az úttestek felásásától: a tervekben jórészt járdák alatt van megoldva a vezetékek elhelyezése.
Jelen határozat az első lépés ahhoz, hogy a folyamat beindulhasson. Az Electrica helyi vezetője szerint 5 éve nem volt jóváhagyva számukra beruházásra, modernizálásra pénzforrás, viszont jövőtől kezdve annyi pénz fog rendelkezésre állni ilyen célokra, hogy “csak tudják elkölteni”. Érdeklődve és reménykedve várjuk ezt a szép jövőt, mi a magunkét részünkről egyelőre megtettük …

A negyedik határozat a Nyírő-villa adminisztrálásba adásáról szól a Haáz Rezső Múzeum számára. Az ingatlan eddig az Urbana RT adminisztrálásában bérlakásként működött. A különféle törvényekre és az évtizedekig folyó, komoly szándék nélküli szócséplésre jellemző, hogy közel húsz évig nem sikerült a benne lakóktól az ingatlan felszabadítani és értékbe helyezni. Ez az értékbe helyezés tud most megtörténni, amennyiben a múzeum az ingatlan jó gazdájaként kulturális központként tudja hasznosítani a felületeket, egyúttal Nyírő Józsefnek is méltó emléket állítva a helyszínen. Ezúttal is köszönöm ugyanakkor a polgármester úr támogatását, aminek köszönhetően projektgazdaként egy sikeres programról tudok beszámolni közel két évi munka után.
Büszke vagyok erre az eredményre – különösen mert olyan sokan próbálták ugyanezt elérni olyan sok éve, sikertelenül. És csalódott. Csalódott olyan, általam eddig tisztelt emberekben, akik számára – mint kiderült – semmi sem szent. Közel másfél évtized alatt elherdálták (“privatizálták”, stb.) a város ingatlanjainak kb. 80%-át, és ennek véget vetve sikerült megfordítani ezt a folyamatot; az elmúlt két-három évben jelentősen gyarapodott a város, nap mint nap hosszú távú és fenntartható tervek mentén fejlődik és gyarapodik. A Nyírő-ház értékbe helyezése is egy jelentős kulturális gyarapodás, amire kicsinyes érdekek mentén egyeseknek (régi idők utálkozóinak) mi a válasza: Nem kell! Én akkor is azt mondom: az az idő eltelt, ne hozzuk vissza … mosolygós és büszke, fejlődő Székelyudvarhelyért szeretnék dolgozni!

Az ötödik pontban a polgármestert hatalmazza fel az önkormányzati Testület a nemrég elkészült körforgalom határozatának (1/2014) visszavonásával kapcsolatos perben való képviseletre. Az Import-Export Demeter Company Kft nehezményezi ugyanis, hogy a kamionjai a körforgalom elhelyezéséből adódóan nem tudnak ráfordulni a parkolójukra.

Hatodik pontként az Udvarhelyi Media Kft törzstőkéjének megemelése szerepelt 200 ezer lejjel. Az Udvarhelyi Híradó félretájékoztatásával szemben ez egy, az év elején már betervezett összeg átadásáról szól, amely az év elején elfogadott költségvetésben már szerepelt. Hogy mi volt a célja az említett újságnak a szenzációhajhász félretájékoztatással, ahol újabb 200 ezer lejről, majd 500+200 ezer lejekről írnak, csak találgatni tudom: ha pozitívan szeretném megközelíteni a kérdést, egyszerű arroganciát és hozzá-nemértést tippelnék…

A hetedik napirend a szemétszállítási díjak megemeléséről szólt. Az október 1-i ülésen került sor a számvevőszék észrevétele, majd a bíróság döntése alapján a 10/2009-es határozat visszavonására, aminek következtében az amúgy is 5 éve módosítás nélküli árak a 2007-es szintre estek vissza. Már akkor is szóba került, a 2007-es árak egyrészt tarthatatlanul alacsonyak, másrészt a törvény is előírja ezek módosítását az éves infláció függvényében a jogi személyek esetében. A 2007-2014 közötti infláció 41,51% volt az országos statisztikai hivatal kimutatásai szerint. Amíg a jogi személyek esetében az árak módosítása szigorú keretek között mozoghat, a fizikai személyek esetében az árak nagyobb százalékban nőnek köszönhetően annak, hogy itt figyelembe lehet és kell venni a szolgáltató olyan befektetéseit is, amelyek a szolgáltatás minőségének javulását eredményezték a szemétszállítást és tárolást illetően (pl. az új, EU-s normáknak megfelelő szeméttelep megépítését, ami 5 millió euróba került -> új, amortizációs költségtétel), vagy a régihez képest távolabb eső tárolóig vezető többlet szállítási költséget stb.
Az ülésen több észrevétel is elhangzott a szemétszállítást illetően, melyek kapcsán kérték a szolgáltató együttműködését: gondot jelent pl. a központi zónában a reggeli csúcsidőben való szemételszállítás, vagy a negyedekben a hamar megtelő tárolók késői ürítése… az új árak az RMDSZ frakció kérésére csak január elsejétől lépnek érvénybe.

A nyolcadik napirendi pont az ANL-s lakásigénylők prioritási listájának elfogadásáról szólt. A beterjesztő elmondása szerint 12 olyan csereháti lakás üresedett meg az elmúlt időszakban, amely a jelen prioritási lista alapján még az idén kioszthatóvá válik. Mint ismeretes, a prioritási lista olyan igénylők különböző kritériumok alapján való pontozása alapján alakult ki, akik a megadott feltételeknek megfeleltek (pl. 35 évesnél fiatalabb igénylő, székelyudvarhelyi munkahely, …) és szeptember folyamán adták le vagy frissítették igénylési dokumentumaikat. Fellebbezés csupán 3 személy részről érkezett a még az ülés előtt időben közzétett pontozással kapcsolatban, ám a kinevezett bizottság mindegyiket elutasította: egy esetben a lakásban lakók számának bevallása nem talált a valós adatokkal, másik esetben a lakott felület méretével kapcsolatban volt többszörös eltérés a különböző dokumentumok alapján, végül utolsó esetben a még szeptemberben leadott dokumentációt szerette volna a családtagja nevére íratni az igénylő a nagyobb pontszám reményében.
És ha már kézzel fogható eredményt igen keveset tudnak felmutatni az örök ellenzékiek (bizonyára ismeri mindenki a “semmi sem jó, ezért mindent vissza, liftet vissza” hozzáállást), ám zavarkeltésben, személyeskedésben és színészi adottságokban kiválóak, azt többször is bizonyították, ez alkalommal is: színpadias mozdulatokkal próbálták megalázni Kulcsár Attila kollégánkat, de ő volt az okosabb… talán egyszer, valamikor az EMNP és MPP tanácsosai is felnőnek a feladathoz, felismerik, miért küldte a város élére őket a közösség egy része …

A kilencedik pont a fizetéses parkolóhelyek elfoglalásával kapcsolatos szabályozásról, pontosabban annak kiegészítéseiről szólt. Több változtatást tartalmaz ugyanis: egyrészt egyes helyeken, jellemzően a központi zónában, némileg drágulni fog a parkolás (ezzel még mindig az egyik legolcsóbb marad a környékbeli városok között: A zóna 40 perc/1lej, B zóna 60 perc/1 lej), ugyanakkor 2015-től bevezetésre kerül az SMS-el való parkolójegy vásárlás lehetősége is. Igaz, ez utóbbi esetben a díj valamivel nagyobb lesz, a mobil eszközök használatának költségeiből adódóan. Ezen kívül további 10 fizetéses parkolóhely lett kijelölve a Művelődési Ház előtt.

A tizedik pont a Hivatal alkalmazási tervének elfogadását tartalmazta. A terv szerint a közeljövőben több munkahely kerülne meghirdetésre a Hivatal keretén belül.

A napirenden szereplő utolsó előtti határozatterv az oktatási intézmények vezetőtanácsaiba való önkormányzati tagok kinevezését tartalmazza. Itt is a már megszokott ellenzéki sárdobálást tapasztalhatta, aki jelen volt. Egyik EMNP-s képviselő a város egyik legnevesebb iskolájában, a Palló Imre Művészeti Líceumban viselte ki magát oly módon, hogy az intézmény igazgatója kérte a Testületet más képviselő nevesítésére az intézménye vezetőtanácsába, ellenkező esetben veszélyeztetve érezve az intézmény működését – természetesen nem hiányozhatott ezért az illető EMNP-s kolléga a Testület RMDSZ frakcióját és az említett intézmény igazgatóját ostorozó, személyeskedő sértegetése. Hasonló volt egy másik MPP-s kolléga reakciója is, amikor az RMDSZ nevesítette jelöltjeit…

A “különfélék” között felmerült kérdések között volt a Barátok Temploma lépcsője felújításának nem elfogadható formája (“ki adott engedélyt a járda nagy részének elfoglalására ott, nem lehetett volna megoldani a problémát szebben?” – a válasz a szokásos mély csend), a Győzelem utca és Gábor Áron utcák kereszteződésének kialakítása (jövő év elején fog rá sor kerülni), a Tompa László utcában meghonosodott parkolási eljárás rendezése, illetve az egyházi javak visszaszolgáltatása kapcsán született ploiesti-i ítélet elítélése (“Mikó-per”).

A következő ülés vezetőjének a képviselők Gergely Lászlót választották.