Testületi ülés ‘ 2015.03.26.

A márciusi rendes önkormányzati testületi ülés Bunta Levente polgármester beszámolójával, majd Gidó Csaba elnökletével vette kezdetét.

A polgármester elmondása szerint a város 4 gázkazánt kapott ajándékba; keveset használt, jó állapotú kazánokról van szó, amelyeket csak le kell szerelni és elszállítani, és ami a közeljövőben meg is fog történni. Ugyanakkor kiemelte a napirendek közül a bicikliutak megvalósításáért létrehozandó közhasznú egyesületet. Jelezte, az ülés után közvetlenül azonnali testületi ülést kezdeményez egy olyan pályázati lehetőség miatt, amelyről 20-án sikerült tudomást szerezni és ahhoz, hogy sikeresen le lehessen adni, gyors döntés szükséges.

Az egyik EMNP-s kolléga kérdésére, miszerint milyen kifogása van ellene, amiért nem támogatja tudomása szerint bekerülését a létrehozandó egyesület adminisztratív tanácsába, a polgármester kiemelte: úgy gondolja, aki párt- és egyéni érdekektől nem tud elhatárolódni, az inkább akadályozná, mint segítené a terv előrehaladását – ugyanaz az eset, mint pl. Mike képviselő esetében, aki mondvacsinált okok mentén jelentgette fel az önkormányzatot a prefektúránál, akadályozni kívánván anno például a szálloda melletti körforgalom megépítését.
Megemlítette továbbá a sportiskola esetét, amelynek az épületét visszaperelték és ezért más helyet kellene biztosítani neki. Az illegálisan épült ingatlanok bontásával kapcsolatban pedig kijelentette, példa értékű ez az intézkedés, amellyel megmutatta a város, hogy nem lehet Udvarhelyen bármit és bárhogy.

A polgármester beszámolója és válaszai után szavazásra került a januári ülés jegyzőkönyve, majd a napirend (15 + a “különfélék”).

Az első napirendben a 2014-es évi költségvetési zárszámadás, illetve pénzügyi megvalósítás szerepelt. Néhány részlet: a tervek 83%-ban lettek megvalósítva, ~3 millió lej elmaradás van a jogi személyek telek- és ingatlanadói kifizetésénél (ebből ~2.4 millió lej olyan cégeknél, amelyek időközben csődbe mentek), a fizikai személyek esetében az ingatlanadók bevétele megfelelő, a telekadók esetében sokat végre kell hajtani sajnos.

A második napirend a költségvetés módosítását tartalmazta. Egyrészt a Tomcsa Sándor színház nyert egy pályázaton ~6ezer lej vissza nem térítendő támogatást, másrészt egyes év végi kormányrendeletek alapján az átutalt és el nem költött pénzeket nem kell visszautalni az államkasszában (az addigi eljárásnak megfelelően), amennyiben nem voltak azok elköltve, illetve a tavaly megkötött szerződések értékét a kormány idén is folyósítja – így összesen 452ezer lejt foglalhatott be a város költségvetésébe a Testület (252ezret a Kipi-Kopi napközi épületére, 200ezret az Éltetőkút utca modernizálására).

A harmadiktól a nyolcadik napirendekig olyan határozatok szerepeltek, amelyek értelmében szervezetek vagy magánszemélyek kapnak olyan ingatlanjaikra ingatlanadó-fizetési mentességet, amelyeket a közösség számára jelentős közhasznú, non-profit céllal használnak. Így például nem kell majd adót fizetni a “Szent Pio”, illetve “Mária Rádió Erdély” egyesületeknek otthont adó épületek után, a nyugdíjasok egyesületének otthont adó felületek után, a Civitas Alapítvány, UFF, Kolping Kft., Palló Imre Alapítvány felületei után – ezzel így összesen kb. 71 ezer lej értékben kaptak támogatást az említett szervezetek.

A kilencedik tervezet szerint a város az Electrica-nak (konkrétan/teljes nevén SC FDEE Distributie Transilvania Sud SA, SDEE Harghita) ad szabad hozzáférési jogot a városhoz tartozó területeken ~370m2-en a Szejke zónájában egy föld alatti kábel lefektetésére, amely vezeték Szenttamás új részét látná majd el árammal.

A tizedik pontban a csereháti szociális lakásoknál 2014-ben elvégzett munkálatok nyomán a munkálatok eredményének közvagyonba vételéről döntött a Testület. A munkálatok összértéke ~690ezer lej volt, benne pl. 311 méter hosszú szennyvízcsatorna 34 aknával, 311 méter hosszú esővíz kanális 8 aknával, 439 méter hosszú ivóvíz vezeték, 3 tűzcsap, 897m2 piskótakővel kirakott járda, 180 méter hosszú 2 sávos 6 méter széles utca, 1728m2 parkoló, stb.

A tizenegyedik pontban ugyancsak közvagyonba vételről szólt a határozat – az Ugron Gábor utcában történt vízhálózat és csatornázás értékéről volt szó. Itt a kb. 100ezer lej értékű fejlesztés 260 méter vízvezeték és 237 méter hosszú csatornát jelent 7 aknával, 3 tűzcsappal …

A következő három napirendben 3 új utca kapott nevet az ott lakók kérésére és javaslatára. Mindhárom utca a Szászok Tábora zónában helyezkedik el, nevük rendre a Ramocsa, Margaréta és Magnólia lett. A három utcából egyelőre csupán egy fekszik a város területén – a szakemberek szerint azonban amennyiben a másik kettő területét a lakók nem adják le, a névhez akkor is joguk van (mint ismeretes, bizonyos közhasznú fejlesztéseket, mint például közvilágítás, utca/járda modernizálás, vízhálózat- vagy csatornahálózat bővítése, csupán a város területét képező utcákban / közterületeken lehetséges megvalósítani).

Az utolsó beterjesztett napirendi pontban került megvitatásra a Velocipéd elnevezésű közhasznú egyesület (ADI) létrehozásának terve Fenyéd és Zetelaka községekkel, mint partnerekkel. Városunkban sokan szeretnek biciklizni – egy nem rég készült felmérés szerint a családok átlagban 2 biciklivel rendelkeznek Udvarhelyen, ~30%-uk dolgozni járásra, további ~30%-uk családi kirándulásokhoz is használja ezt a közlekedési eszközt. Tehát egy valós igényt vállalt fel a polgármester, amikor támogatta egy biztonságos bicikliutak létrehozásával foglalkozó szervezet létrehozását és szorgalmazza a munkálatok mielőbbi elkezdését.
Az Egyesület prioritásként kezelné a város-zeteváraljai víztározó között kiépítendő bicikliút megvalósítását, azonban a célja ugyanakkor – az alapító okiratban is megfogalmazva – általános: a környező települések és a város közötti bicikliutak, illetve az ehhez köthető szolgáltatások kiépítése. A határozat alapján a város részéről Ambrus Sándor megyei önkormányzati képviselő, Tamás Zoltán helyi képviselő, illetve jómagam leszünk a leendő Egyesület adminisztratív tanácsának tagjai, az igazgató tanácsban pedig Berde Zoltán képviseli városunkat.

A különfélék között felmerült az igény, hogy a Testület megkapja az önkormányzatnak alárendelt kulturális intézmények 2014-es évi beszámolóját és terveit. Ugyanakkor kérdések hangzottak el a szombatfalvi ravatalozóhoz vezető úttal, az utcák portalanításakor a lakók hozzáállásával (sokan nem vitték el autóikat a jelzett órákra sem), elhagyott roncsautókkal, a vasúti szolgáltatások újraindíthatóságával kapcsolatban. Részemről nehezményeztem, hogy a járókelők testi épségét veszélyeztető, városközponti bomló homlokzatú épületek állapotával semmiféle előrelépést nem sikerült elérni, illetve ismételten kértem a Haberstumpf-villa melletti útkereszteződés, illetve a Lidl-parkolóból való kihajtás jobbra irányítását az arra az útszakaszra jellemző 2+2 sáv miatt a balra kanyarodás baleset-veszélyessége miatt (a balra kanyarodás könnyen kivitelezhető lenne a közeli Kaufland melletti körforgalom használatával).