Testületi ülés ‘ 2015.09.24

A szeptemberi önkormányzati testületi ülés Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött, majd az  én elnökletemmel, 6 napirendi pont (+”különfélék”) tárgyalásával folytatódott.

Tanácsülés, 2015.09.24.A polgármester a helyi rendőrség autójának feliratozása mentén kialakult helyzettel kezdte beszámolóját: mivel az autó egyik oldalán a magyar nyelv dominál, a prefektus büntetést helyezett kilátásba. A polgármester jelezte: ő nem szeretne meghátrálni, a nyelvhasználat mellett ki fog állni, erről pedig konzultatív szavazást kér a Testületben. Kissé meglepő módon, az MPP részéről nem igazán gondolkodtak ugyanúgy a dologról: Orbán Balázs MPP-s képviselő javaslata szerint az autó minden oldalát törvényesen kell feliratozni (kijavítani): “először legyen mindenhol minden feltüntetve románul, majd magyarul” … A beszámolót a polgármester az oktatásban jelenleg aktuális leépítésekkel folytatta: a főtanfelügyelőség sajnos teljes mellszélességgel áll ki lényegében törvényességi kérdéseket is felvető leépítések mentén, amellyel ellehetetlenít több oktatási intézményt is.

A képviselők részéről feltett kérdésekre válaszolván érintette az Udvarhely Média Kft.-vel kapcsolatos működési kérdéseket (a vállalkozás üzleti terv alapján működik és fejlődik: duplázódott a példányszám, a minőség pedig általánosan elfogadott), az illegális építkezések kapcsán történt bontások kérdését (elsősorban az üzenet a fontos, amihez hasonló rég nem történt a környéken, hogy Udvarhelyen nem lehet bármit megtenni).

Az ülés a júliusi jegyzőkönyv, majd a napirendek elfogadásával folytatódott.

Tanácsülés, 2015.09.24. (Fotó: Kakasy Botond)Az első napirendben egy zonális területrendezési terv (PUZ) elfogadása szerepelt a Mikes Kelemen utca térségében. A tervnek több éves múltja van: már volt próbálkozás ezzel kapcsolatban pár évvel ezelőtt, azonban a tulajdonosok végül nem tudtak megegyezni bizonyos kérdésekben (pl. leadandó területről a terelőút és/vagy utca kapcsán), ezért a dolog abbamaradt. Az idén végül 9 tulajdonos újra nekifutott, ennek eredménye az aktuális terv. Az egésznek egyetlen szépséghibája, hogy az egyik parcellán már fel van építve egy ház, mindennemű engedély nélkül – ezt pedig a hatályos törvények szerinti büntetés kifizetése mellett jelen terv elfogadása tovább törvényesíti.

A második napirendben az elmúlt hetekben megüresedett ANL-s lakás soron következő igénylőnek való bérbeadása szerepelt. A határozat a 111-es számot kapta.

A harmadik és negyedik határozat lényegében ugyanarról szól: az első a gondozó központokba beutalt (jellemzően idősebb) személyekkel (jelenleg 9 ilyen személy van, 193 lej/hó/személy költség) kapcsolatos tevékenységekhez, míg a második a gyermekvédelmi (jelenleg 101 ilyen eset van, 139 lej/hó/személy költség) tevékenységekhez való hozzájárulás mértékének meghatározásáról szólt. Ez annyit jelent, hogy a megyei szociális igazgatóság (a Megyei Tanács alá tartozik) által fenntartott intézmények működéséhez a helyi közösségeknek (önkormányzatoknak) hozzá kell járulni a térségből származó, ott gondozott személyek arányában, a Megyei Tanács által évente meghatározott hozzájárulással – amelyet a helyi tanácsok is el kell természetesen fogadjanak.

Az ötödik napirend a Tomcsa Sándor színház tisztségjegyzékének módosításáról szólt. A változások lényegében nem alapvetőek, csupán előléptetés jellegűek: pl. középfokú végzettségű besorolás felsőfokúvá való átminősítése, egyes színészek, ill. a művészeti vezető magasabb szakmai/fizetési besorolásba való előléptetése… Az így megnövekedett fizetések 6 lejtől ~400 lejig jelentenek plusz nettó bevételt az érintett alkalmazottaknak – az ehhez szükséges fizetési keret az intézmény költségvetésében biztosított. A Testület jóváhagyása nyomán a határozat a 114-es számot kapta.

A hatodik határozat a 75/2015-ös határozat módosítása.Formai a változtatás: a prefektúra szerint az egyébként az Udvarhely Néptáncműhelynél egy adott tisztség átminősítését tartalmazó határozat hibája, hogy a preambulumban nem tartalmaz hivatkozásokat dokumentumokra arra vonatkozóan, miszerint az Önkormányzatnak jogában áll az állásokat illető módosításokhoz, egyszóval annak igazolása szükséges, hogy a jelzett intézményt az Önkormányzat hozta létre.

A “különfélék” között számos hozzászólás, javaslat hangzott el a Testület tagjai részéről. Koncz Melinda az ún. Fernengel-üzlet melletti gyalogos közlekedés veszélyességére, illetve a Ficánka napközi környékén a parkolási lehetőségek hiányára hívta fel a figyelmet (mint a Hivatal szakemberei részéről elhangzott, eddig a Bányai líceum parkolójában lehetett megállni, viszont a leépítések során a líceum megválni kényszerült a kapustól, ezért a parkoló zárva maradt – a megoldásokat keresik). György László a Cserehát felé közlekedő buszjárat nehézségeit ajánlotta a szakemberek figyelmébe, Géczi Levente pedig a Kuvar negyedbe fejlesztené a közvilágítást. Jakab Attila a tanügyi leépítések kapcsán a főtanfelügyelő menesztését tartotta volna kívánatosnak (ezzel kapcsolatban megjegyeztem, az RMDSZ frakció pár hete leveleket fogalmazott meg a miniszter, a főtanfelügyelő és a parlamenti képviselet felé a leépítéseket illető döntések felülvizsgálatát követelve, illetve a tanügyiek érdekében a frakció oktatásban dolgozó tagja személyesen is felszólalt a főtanfelügyelőségen, kevés eredménnyel – a jelzett javaslat ezért az RMDSZ frakcióban is felmerült egy ideje), illetve a tanácsteremben az internetezési nehézségeket vetette az érintettek szemére.
Orbán Balázs csatlakozott Gergely László pár hónapja tett javaslatához, miszerint a terelőút mentén járdára lenne szükség (Tikosi igazgató szerint mérlegelik a javaslatot) illetve Géczi Levente múlt hónapi hozzászólásához is az ICOS-melletti körforgalomban megsüllyedt aknafedők kapcsán (Tikosi igazgató szerint jelezték az esetet a kivitelezőnek). Mike Levente szerint sok tulajdonos – a vállalása ellenére – a gyakorlatban nem adja le jogilag a területéből a szükséges részt, ezért nem ritka, hogy egy utca kialakításakor, infrastruktúra fejlesztéskor derül ki, az utca sajnos magán tulajdonban van: jobban kellene követni az ilyen eseteket és a vállalásokat behajtani.
Bíró Edit megköszönte Kolumbán Imola RMDSZ-es képviselőnek az igen szép, gazdag tartalommal bíró Nyári estéket. Berde Zoltán a “Fuss neki” adománygyűjtő akcióra hívta fel a figyelmet.
Jómagam a Győzelem utca elejének megnyitása kapcsán kérdeztem rá a kockaköves Gábor Áron utca rendbetételére (a szakember válasza szerint pár nap múlva kezdődik a munkálat), illetve a Győzelem utca elejének (úttest, és járda a páratlan oldalon) katasztrofális állapotára hívtam fel a figyelmet. Számos visszajelzés alapján ugyanakkor kértem a csereháti köztemető állapotának felmérését és rendezését.