Testületi ülés ‘ 2016.02.18.

A februári rendes testületi ülés a megszokottól korábbi időpontra került összehívásra egyetlen napirendi ponttal: a távhőrendszer felújításának utolsó fázisához készült megvalósíthatósági tanulmány került beterjesztésre egy pályázati leadásra készülve. Az ülés vezetője Koncz Melinda volt.

Az ülés első perceiben egy perc néma csönddel adózott a Testület Botár Gábor elhunyt plébános emlékének.

Az első (és a “különfélék” kivételével az egyetlen) napirendi pontban nagyrészt a Köztársaság (apropó: nem lehetne ennek a negyednek valami szebb nevet adni?), Tamási Áron, Sziget és Kuvar negyedeket érintő modernizálások kerültek felsorolásra. Tartalmaz a tanulmány egy általánosabb beruházást is, a nyomon követés, felügyelet, automatizálás megoldását a kazánházak, illetve a hálózat egészére értve.

Az új kazánok tartalék kazánok lennének (a törvény megköveteli létezésüket) – a nemrég leszerelt régi kazánok erre a célra nem felelnek meg, mivel nem automatizálhatók, csak kezelő tudja irányítani azokat. Felszerelésre kerülnének továbbá modulok, illetve vezetékek cseréje, egyes kazánházak összekötése – kicserélésre kerülne a több évtizedes, egyre többször szétrobbanó vezeték is, amely a kórházból látja el a nyugdíjasok (színészek …) tömbházait. A beruházás teljes értéke ~9,9 millió lej, amelyből a pályázaton a város önrésze kb. 30% lenne.

A “különfélék” között Berde Zoltán a CEC előtti tér rendezését javasolta (mint Sinka Arnold megjegyezte, az ott álló kereszt valamikor a város határát jelezte) – a szakemberek szerint ott a gondot az okozza, hogy a CEC előtti rész a parkolóval a CEC tulajdona, a kereszt körüli terület pedig ugyancsak magántulajdon … Jakab Attila az un. D3-terem jövőjére kérdezett rá, Orbán Balázs a Mária Valéria épületről világítaná meg a Református Gimnázium benti épületrészét. Többen hozzászóltak ugyanakkor a Civilek az Örökségért Mozgalom által szétosztott anyaghoz az elmúlt évtizedekben lebontott házakkal: a szakember szerint teljességgel tehetetlenek az ügyben, viszont az Önkormányzat (egészének vagy tagjainak) beleszólását sem látja jó ötletnek, Orbán Balázs egy, a Gidó Csaba és általam már határozattervben javasolt bizottságot alapítaná meg, illetve törvénymódosítást kezdeményezne örökségvédelem témában.