Testületi ülés ‘ 2016.03.30.

Rendkívüli testületi ülésre hívta össze a képviselőket Bunta Levente polgármester a hónap végén – három napirend három fontos témában. Ülésvezető Szabó Gyula.

Az ülés kezdetén a három napirend közül a második visszavonásra is került, mivel – a polgármester tájékoztatója alapján – a Megyei Tanács képviselői a megbeszéltek ellenére nem küldték át a szükséges anyagot az inkubátorház működtetésére létrehozandó ADI-t (közösségi fejlesztési egyesület) illetően. A történet senkit sem lepett meg, jellemző a Megyei Tanácsra a tapasztalat … inkább azoknak volt az egész kicsit meglepetés, akik pár hete (nemrég cikk is született róla itt) a megye határozott felkérésére szándéknyilatkozatot tettek le a projektben való részvételre (az akkor elhangzottak szerint azt követően már csak ezekkel a személyekkel, szervezetekkel tart a Megyei Tanács napi kapcsolatot a fejleményekről), majd – mint én is –  szándéknyilatkozóként csupán önkormányzati képviselői minőségemben szerezhettem tudomást, hol/merre tart az egész ügy …

[insert_php]
the_post_thumbnail(‘medium’);
[/insert_php]

Nem szeretném, hogy az inkubátor házról szóljon ez a beszámoló, hiszen a három napirendből pont ez került visszavonásra is, de az mindenképpen egyértelmű kell legyen, amit a polgármester is kijelentett az ülésen: a projekt fontos a városnak, ezért az önkormányzat kellően rugalmas volt és lesz a cél érdekében, minden verziót elfogad, amennyiben az teljesíthető a város részéről. A rugalmasság tekintetében nem csak a működtetés szakmai vagy finanszírozási kérdéseiben tárgyalópartner a város, hanem a döntéshozatal mechanizmusát tekintve is – ha ismét napirendre tűzhető lesz az anyag, kellő operativitással állunk hozzá (ha szükséges, akár azonnali ülés összehívásával is).

A polgármester az ellenzéki tanácsosok részéről kezdeményezett határozattervezetet is megemlítette, amelynek témája egyes civil szervezeteknek nyújtandó, ingatlanok utáni adókedvezmények nyújtásával volt kapcsolatos. Sajnos törvényességi okok miatt nem lehetséges az illető szervezetek számára az 50% helyett 100%-os kedvezmény megadása, ezért a tervezet beterjesztését nem tudta vállalni – javasolta viszont egyéb támogatási lehetőségek számbavételét, ha már elismert szervezetekként a törvények miatt hátrányt szenvednek.

A beszámoló után kezdődött a tényleges napirend szerinti határozattervezetek tárgyalása.

Az első határozattervezet felhatalmazást tartalmazott Tikosi László városgazdálkodási igazgató számára egy istállótrágya-lerakóhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. A város 2011-ben került be 68 más helységgel együtt abba a programba (“nutriciós program”), amely Uniós követelményként az istállótrágya összegyűjtésével és annak menedzselésével foglalkozik. A program keretén belül síklerakókat kell építeni (ez a régiónkat kiszolgáló platform nálunk a Cekend-tetőn a szemétlerakó mellett fog megvalósulni összesen 3000 m2-en lerakóhellyel, kiszolgáló épülettel, stb. együtt), amely un. pihentető rendszerként működik majd – ez annyit jelent, hogy ide kerül összegyűjtésre a trágya, majd innen kb. 1 év múltán el lehet szállítani, fel lehet használni.

A határozatban szereplő felhatalmazás a programhoz kapcsolódó támogatások, gépek átvételéhez kellett, a támogató kérésére – sürgősségét támasztja alá, hogy a szűk határidő miatt Tikosi igazgató a döntés meghozatala időpontjában már megérkezett Bukarestbe, ahol várta, hogy faxon megérkezzen a tanácsi felhatalmazás.

A második napirendben szereplő határozattervezetet az ülés elején a polgármester visszavonta.

A harmadik, egyben utolsó határozattervezet a nemrég elfogadott városi pályázati kiírásokat, határidőket módosítják: a leadási határidők megmaradtak, az elbírálási határidők változtak. A változtatás oka, hogy pályázati, finanszírozási támogatás csak olyan programra, tevékenységre igényelhető, amelynek kezdete a szerződéskötés utánra esik: az eredeti határidőkkel a május hónapra eső programok sem részesülhettek volna így támogatásba, a módosításnak köszönhetően viszont már május 5-én szerződést lehet kötni (az eredményhirdetés április végére várható így).

Az ülés végén megválasztódott a következő ülés vezetője – Koncz Melinda.