Testületi ülés ‘ 2016.04.15.

Az “azonnali” módon összehívott testületi ülés sürgősségét egy határozattervezetet illető döntés fontossága adta: a Megyei Tanács átküldte a városnak az inkubátor ház működtetésével kapcsolatos elképzelést, amellyel kapcsolatban mielőbb választ várt – 18-án e válasz alapján hoznak majd határozatot ott is. Az ülést Koncz Melinda vezette.

Az egyetlen napirendet tartalmazó ülés elején a polgármester bemutatta a tervezetet, illetve válaszolt a kérdésekre. A beszámoló szerint az anyag a napokban érkezett meg, az elképzelés szerint a város 7 évig akár 150 ezer lejjel is támogatja az intézményt, amennyiben az adott időszak lejártával az ingatlan átkerülhet a város tulajdonába. Az anyagban, amely szerint lényegében egy ADI típusú közösségi fejlesztő társulás létrehozását támogatja az önkormányzat (3 taggal: városunk, Megyei Tanács, Oroszhegy önkormányzata), egyelőre csupán a törzstőkére vonatkozó vállalás szerepel (1000 lej ), illetve a leendő vezetőtanács összetétele (az arány 2-2-1; városunkat Puskás Katalin és Puskás Emese képviseli itt) – az éves tagsági díj a későbbiekben kerül eldöntésre a Testület jóváhagyásával.

Megemlítésre került a városfejlesztési stratégia is. A polgármester jelezte, ez egy igen fontos munka, mivel több uniós pályázat esetében is feltétel ennek a megléte. A stratégia elkészülése során, az elmúlt több, mint fél évben számos alkalommal voltak rétegtalálkozók szervezve a témában.

A helyi pályázatokkal kapcsolatban szóba került, hogy az elmúlt évekkel ellentétben kevésbé fogadják el a leadott anyagot magyarul kitöltve – ezt a trendet a polgármester sem látja helyesnek, a dolognak utánanéznek.

Végezetül részletekkel szolgált a polgármester a megyei tanács irányából jött felhívással kapcsolatban, mely szerint kérik, álljon el peres szándékától, mert különben a Bányai Líceum nem kaphatja meg a szakoktatásra kiutalt ~44 ezer lejt. A polgármester jelezte, a pert el fogja indítani a Megyei Tanács azon határozata miatt, mely szerint városunknak egyetlen lej sem került visszaosztásra abból a pénzből, amelyet a megye erre a célra kapott a helyi önkormányzatok számára a kormánytól áfából és profitadóból – tette ezt annak ellenére, elmondása szerint, hogy a megye gazdasági teljesítményének fele városunkhoz kötődik, de még lakosság arány alapján is legkevesebb 400 ezer lej illette volna városunkat. Egyébként pedig per ide vagy oda, ez a dolog nincs összefüggésben a szakoktatásra városunknak átutalandó pénzzel, amely egy másik megyei határozat része.

A beszámoló után következett az első és egyetlen napirend tárgyalása – a határozattal egy közösségi fejlesztő társulás létrehozásával kapcsolatban, melynek lényege, hogy ennek keretében az épülő inkubátor ház működtetésében és napi adminisztrációjában is szerepet vállalna a város. A határozatot a Testület támogatta.

A következő ülés vezetője a Testület döntése alapján továbbra is Koncz Melinda maradt.