Döntéshozói felelősségvállalás

Az RMDSZ az a szervezet, amely lehetőséget ad és jelent arra, hogy városunk, tágabb értelembe vett közösségünk fejlődjön. Rendkívül fontos ezért, hogy az RMDSZ polgármestereket, többségi tanácsokat állíthasson, és főként, hogy az RMDSZ ősszel bekerülhessen a parlamentbe, ha lehet, kormányba.

Bár városunkban helyhatósági választások voltak, valójában az igazi tét az egész közösségünk számára az RMDSZ parlamentbe jutása – de ezt nem lehet látszatintézkedésekkel elérni. Nem lehet a közösséget megkerülve, a közösség döntéseit kisajátítva, manipulálva elérni.

 

Ahogy az történt városunkban Verestóy Attila szenátor aktív vagy elfogadó részvételével. Gondolok itt a kizáró, személyre szabott előválasztásra, egy súlytalan, valójában nem létező helyi szervezet kialakítására tett erőfeszítésre, a város működését, az önkormányzat valós munkáját nem ismerő kampánycsapat összeállítására, a tapasztalt, RMDSZ-hez hosszú évek óta hű, tapasztalt képviselők félretételére, megalázására, manipulálására, folyamatos bűnbakkeresésre

 

Amelynek az eredményét láthatjuk is most. És amely eredményért, sikertelenségért úgy gondolom, nem a másod- meg harmadvonalon levő embereken, végrehajtókon és másokon kell elverni a port, mert ez gyávaság lenne és a döntéshozók felelősségének fel nem vállalása.

 

Tudom, hogy a saját tanácsosságom is a tét itt, amikor kimondom, az RMDSZ létét, erejét nem szabad egyéni ambíciókkal, felelőtlen döntésekkel veszélyeztetni.

 

És ezért Verestóy Attila szenátornak le kell mondani az udvarhelyszéki RMDSZ elnöki tisztségéről, mint tette azt néhány évvel ezelőtt egy másik, sikertelen beavatkozása, közössége akaratának megkerülése után. Vállalja a felelősséget, és mondjon le, illetve ősztől ne vállaljon többé szenátori mandátumot, mivel ezzel kompromittálja, csökkenti az RMDSZ parlamentbe jutásának esélyeit.

 

Amennyiben a felelősséget mégis hárítani, a bukást magyarázni, elsinkófálni próbálnák, az RMDSZ tagságomat felfüggesztem, tagsági könyvemet visszaadom, függetlenül a validálástól.

 

Jakab Áron Csaba
RMDSZ képviselőcsoport, frakcióvezető
Székelyudvarhelyi RMDSZ, alelnök
Udvarhelyszéki RMDSZ választmányának tagja