Testületi ülés ‘ 2015.11.27.

Novemberben másodszor ülésezett az önkormányzati testület – ezúttal Sinka Arnold elnökletével, azonnali összehívásra, 2 napirendi pontot tárgyalva.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester részletezte az összehívón szereplő két határozattervezet tartalmát. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.07.30.

A júliusi testületi ülés vezetője Benedek Csaba volt. Az ülés 2 képviselő távolmaradásával (1 MPP-s és 1 EMNP-s), illetve  Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött.

A polgármester beszámolóját egy örömhírrel kezdte: a város ismét kapott a központi pénzalapokból több, mint 6 millió lejt a fűtéshálózat fejlesztésére, illetve a lakásalap bővítésére. A fűtéshálózat fejlesztésével kapcsolatban kifejtette: az energiahordozók kérdése központi probléma világszerte, ezzel kapcsolatban számunkra a legoptimálisabb a biomassza felhasználása. Az egyébként jelentős mértékű támogatásokat nem hiába kapja a város az államtól: Udvarhely jó példa lett az országban a távfűtési rendszer rehabilitálása terén (rendszerünk 85%-ban fel van újítva az állam kiemelt támogatásával), amelynek a hatékonysága reális alapokra helyezett rezsicsökkentést fog lehetővé tenni már az idei évtől. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.05.28.

A Szabó Gyula önkormányzati képviselő által elnökölt ülés megkezdése előtt sor került Bunta Levente polgármester beszámolójára. A beszámoló szerint ismét jelentős, milliós nagyságrendű pénzekkel támogatná a szakminisztérium a jövőben a város távfűtési rendszerének felújítását, ugyanakkor viszont rossz hír, hogy a város elvesztette a pert a prefektúrával szemben a székely zászló kihelyezésére meghozott önkormányzati határozat ügyében (a bíróság sem ítélte törvényesnek az adott határozatot). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2013.01.31.

Az új év első testületi ülésén máris több olyan döntés is született, amely sok városlakó érdeklődésére tarthat számot – gondolok itt a távfűtési rendszert illető stratégiára, a csereháti sport pályára vonatkozó tervezetre, de akár a városi piacot illető szabályzatra.

A távfűtési rendszerre vonatkozó stratégia kapcsán felmerült kérdések olyan témaköröket érintettek, mint a beruházások iránya és értéke, megtérülés, lehetőségek és feltételek.  Mint kiderült, ma is több, mint hétezren használják a távfűtést városunkban. A számítások alapján, mely szerint bizonyos feltételek teljesülése esetén (kedvezményes Gcal ár, meredeken emelkedő gázárak, stb.) akár visszacsatlakozási hullám is elindulhat, az Önkormányzat egy 2018-ig terjedő stratégiát fogadott el. Ez szerint folytatódik az elavult vezetékek kicserélése, a rendszer modernizálása a végfelhasználók oldalán (pl. vízszintes rendszer kialakítása), illetve lefektetődött egy biomasszás hőerőmű létesítési terve.

Itt fontos egyébként még megjegyezni, hogy az üzemeltetési költségek, illetve üzemanyag árak emelkedésének ellenére az elmúlt évek fejlesztéseinek is köszönhetően a városunk lakói idén is a tavalyi árakon (de mondhatnánk 2011-es árakat is) vehetik igénybe a távfűtést Székelyudvarhelyen.

A csereháti új lakónegyednek lehet kiemelten jó hír, hogy a Testület elfogadta egy sportpálya megvalósíthatósági gazdasági-technikai mutatóit, amely alapján a tervezett beruházás költségvetési tételként jelenhet meg a város 2013-as költségvetésében, illetve az idei év folyamán meg is történhet az effektív beruházás. Bővebben →


Az Udvarhelyi Info Egyesület megpályázza a csillagvizsgáló épületét

A székelyudvarhelyi Önkormányzat 2012 őszén meghozott döntése alapján lehetőség nyílt a Csillagvizsgáló épületének bérbeadására pályázati úton nonprofit szervezetek számára. Az Udvarhelyi Info Egyesület először 2008-ban érdeklődött hivatalosan az említett épület bérbeadását illetően, akkoriban viszont az épület fizikai állapota sokkal jobb volt a mostani állapothoz képest: azóta ismeretlen személyek a kupola bádog tetejének nagy részét lefeszítették, több helyen is kiverték a falakat, a korlátot levágták, stb.

Az eltelt időszakban igen súlyosan tovább rongált épület állapota miatt az Egyesület elnökeként konzultáltam az egyesületi tagokkal, elnökséggel. Egyértelművé vált, hogy mindenkinek ugyanaz a véleménye: nagy felelősség a kiírásnak megfelelő pályázatot letenni, mivel pozitív elbírálás esetén igen nagy összegű befektetésre lesz szükség az épület egészének, de akár már egyes részeinek a helyreállításához is.

Bővebben →