Érettségi

Mára már nemcsak az érettségi, de még az óvások utáni eredmények kihirdetése is hetekkel ezelőtt megtörtént – túl van mindenki az örömön, vagy éppen megrázkódtatáson, mondhatni, tovább lépett …

Városunkban az oktatási rendszer át/megszervezése nem új keletű igény, de nem is egyszerű feladat. Én sem ezt próbálom most megoldani, csupán néhány érdekes diagramot bemutatni egy kis magyarázattal, elemzés nélkül. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.11.05.

A novemberi rendes testületi ülésre ismét a megszokottól eltérő időpontban, a hónap elején került sor. A 16 beterjesztett napirendi ponttal rendelkező ülést Gidó Csaba képviselő vezette.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester a javasolt határozatokkal kapcsolatban fejtette ki véleményét, illetve válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Bővebben →


Oktatási rendszerünk nyalánkságai

Szeretjük – okkal vagy ok nélkül – sajnálni magunkat, majd bűnbakot keresni, ha tehetjük. Mint tesszük is oly sokszor nemzeti kérdésekben. Aztán kiderül, lehetne anyanyelvet használni, de egy magyar anyanyelvű alkalmazott nem vállalja be. Vagy lehetne fontos munkákat, megbízatásokat megkapni, csak nem tudunk nyelvet. És sorolhatnám, vég nélkül.

De nem sorolom, csak a tanügyig. Pár hete, hónapja ez az egyik ilyen sláger városunkban. Az érintettek tudják, miről beszélek. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.08.27.

Az ülés Gergely László képviselő vezetésével, illetve Bunta Levente polgármester beszámolójával vette kezdetét.

A polgármester örömmel jelentette be, hogy ismét érkezett pénz a város költségvetésébe, amit a kormány  az adók visszaosztása címen utalt át (jövedelmi adó és TVA). Ugyanakkor jelezte, a Haberstumpf villa és a Bethlen Gábor u. 43 szám alatti épület felújítása is elkezdődött, az előbbi durván 7 hónapos határidővel, a másik még kevesebbel. A tanügyis leépítéseket említve nehezményezte, hogy a főtanfelügyelőség átiratai alapján a megyeszintű leépítések közel felét a városunkban működő intézmények kell bevállalják, ezáltal ellehetetlenülnek például a napköziotthonok… De ha a szakminisztérium és a megyei főtanfelügyelőség hátra, a város meg előre próbálja mozdítani, fejleszteni próbálja az oktatást: a Csereháton idéntől óvoda előkészítő csoportot indít a szászjenő-féle megkapott ingatlanokban. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.07.30.

A júliusi testületi ülés vezetője Benedek Csaba volt. Az ülés 2 képviselő távolmaradásával (1 MPP-s és 1 EMNP-s), illetve  Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött.

A polgármester beszámolóját egy örömhírrel kezdte: a város ismét kapott a központi pénzalapokból több, mint 6 millió lejt a fűtéshálózat fejlesztésére, illetve a lakásalap bővítésére. A fűtéshálózat fejlesztésével kapcsolatban kifejtette: az energiahordozók kérdése központi probléma világszerte, ezzel kapcsolatban számunkra a legoptimálisabb a biomassza felhasználása. Az egyébként jelentős mértékű támogatásokat nem hiába kapja a város az államtól: Udvarhely jó példa lett az országban a távfűtési rendszer rehabilitálása terén (rendszerünk 85%-ban fel van újítva az állam kiemelt támogatásával), amelynek a hatékonysága reális alapokra helyezett rezsicsökkentést fog lehetővé tenni már az idei évtől. Bővebben →


Osztálytalálkozó

Pár hete jelezték többen, először szóban, majd meghívóval, hogy osztálytalálkozót szerveznek, számítanak rám is … Igen, 14 év telt el azóta, hogy a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium tanáraként Tőkés Zsolt igazgató új kihívás elé állított: felkért az induló, informatika szakos osztály irányítására. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.12.15.

A decemberi rendes önkormányzati Testületi ülés vezetője Gergely László elnök volt. Az összehívón szereplő 10 napirendi pont mellé még két napirend került egyrészt a beterjesztő, másrészt a képviselők javaslata alapján, így a teljes létszámban megjelenő testületi tagok 12 napirend tárgyalásához láthattak hozzá hétfőn reggel 08 órától. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.11.27.

A novemberi önkormányzati testületi ülés vezetője Berde Zoltán volt – az ülés egy MPP-s, illetve egy EMNP-s képviselő távolmaradása mellett lett határozatképesnek nyilvánítva az összehívón szereplő 12 napirend tárgyalására.

Mint kiderült, az utolsó napirendi pontot (a helyi rendőreink ételjegyeivel kapcsolatban) a vonatkozó törvények időközbeli változásainak okán a beterjesztő visszavonta, ezért azt leszámítva végül 11 napirend (+különfélék) tárgyalása kezdődhetett meg nem sokkal 08 óra után. Bővebben →