Testületi ülés ‘ 2016.04.28.

Az áprilisi rendes testületi ülést Koncz Melinda vezette.

Az ülés első felében a polgármester két napirendet fejtett ki bővebben: a legelők bérbeadásáról szóló határozattal szemben a prefektus – lényegében formai – kifogásokat fogalmazott meg, a városfejlesztési stratégiával kapcsolatban ugyanakkor, bár nem volt teljesen megelégedve a kivitelező cég munkájával, a májusban esedékes pályázati határidők miatt elfogadását mielőbb indokoltnak tartotta.

Az ülés érdemi része a beterjesztett 19 napirendi pont + a “különfélék” elfogadásával vette kezdetét. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.03.10.

A márciusi testületi ülés választott elnöke Kolumbán Imola volt – ő betegsége okán sajnos kórházba kényszerült, ezért a testület újabb döntése alapján én elnököltem az ülésen.

Bunta Levente polgármester az ülés elején visszavont három napirendi pontot a beterjesztett 31-ből: az egyházi tulajdonú épületekben működő iskolák bérleti díjáról szólókat, illetve a közszállítás meghirdetéséről szólót (a következőkben az eredeti sorrendet követem). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.01.28.

Az idei év első testületi ülését Benedek Csaba vezette – a Testület tagjai teljes létszámban részt vettek a város költségvetésének tervezetét is napirendjén tartalmazó ülésen.

Elsőként Bunta Levente polgármester szólalt fel, beszámolva az elmúlt időszak történéseiről, illetve bemutatva a város költségvetés tervezetét. Jelezte, a város idén is jó starttal indulhat: az elmúlt évben behozott összegeknek (~20 millió lej volt az indító beruházási összeg, ~26 millió lej lett az év végére – az idén pedig már ~29 millióval indulhatunk), illetve az elmúlt időszak számos elkészített tervének, elindított beruházásának köszönhetően így lehet az idei év a megvalósítások éve: befejeződik a Haberstumpf villa felújításra (ezáltal saját otthonra lel a múzeum), befejezik a Bethlen Gábor u. 43 szám alatti ingatlan felújítását is (ez lesz a helyi rendőrség otthona), jelentősen (~50%-al) nőhet a közbiztonságra költhető keret a térfigyelő kamerarendszer és a helyi rendőrség fejlesztésével, nyomdába kerülhet a Székelyek Története című 3 kötetes tudományos munka, újabb körforgalom és egy kutyamenhely is épülhet, stb… Tiszteletben tartották ugyanakkor a képviselők javaslatait is, azokat nagyrészt belefoglalták az idei költségvetésbe (megjegyzés: az RMDSZ frakció például 30, egyes esetekben több elemből álló javaslatot fogalmazott meg). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.12.23.

A 2015-ös esztendő utolsó rendes önkormányzati ülésére került sor szerdán, 23-án 14:00 órától, Sinka Arnold képviselőtársunk vezetésével. Az összehívón 19 napirendi pont szerepelt.

Az ülés első része Bunta Levente polgármester felvezetésével kezdődött. Kiemelte az idei évben az egészségügynek, kórháznak érkező, fejlesztésekre költhető  támogatásokat, amelyek közül egy jelentős, újabb tétel (kb. 2 millió lej) a jelen hónaphoz köthető – ugyanakkor javasolta elfogadásra azt a tervezetet, amely a poliklinika felújításának és felszerelésének technikai-gazdasági mutatóit tartalmazta egy uniós pályázathoz előkészítve (~2 millió eurós projekt). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.11.27.

Novemberben másodszor ülésezett az önkormányzati testület – ezúttal Sinka Arnold elnökletével, azonnali összehívásra, 2 napirendi pontot tárgyalva.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester részletezte az összehívón szereplő két határozattervezet tartalmát. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.07.30.

A júliusi testületi ülés vezetője Benedek Csaba volt. Az ülés 2 képviselő távolmaradásával (1 MPP-s és 1 EMNP-s), illetve  Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött.

A polgármester beszámolóját egy örömhírrel kezdte: a város ismét kapott a központi pénzalapokból több, mint 6 millió lejt a fűtéshálózat fejlesztésére, illetve a lakásalap bővítésére. A fűtéshálózat fejlesztésével kapcsolatban kifejtette: az energiahordozók kérdése központi probléma világszerte, ezzel kapcsolatban számunkra a legoptimálisabb a biomassza felhasználása. Az egyébként jelentős mértékű támogatásokat nem hiába kapja a város az államtól: Udvarhely jó példa lett az országban a távfűtési rendszer rehabilitálása terén (rendszerünk 85%-ban fel van újítva az állam kiemelt támogatásával), amelynek a hatékonysága reális alapokra helyezett rezsicsökkentést fog lehetővé tenni már az idei évtől. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.05.28.

A Szabó Gyula önkormányzati képviselő által elnökölt ülés megkezdése előtt sor került Bunta Levente polgármester beszámolójára. A beszámoló szerint ismét jelentős, milliós nagyságrendű pénzekkel támogatná a szakminisztérium a jövőben a város távfűtési rendszerének felújítását, ugyanakkor viszont rossz hír, hogy a város elvesztette a pert a prefektúrával szemben a székely zászló kihelyezésére meghozott önkormányzati határozat ügyében (a bíróság sem ítélte törvényesnek az adott határozatot). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.03.26.

A márciusi rendes önkormányzati testületi ülés Bunta Levente polgármester beszámolójával, majd Gidó Csaba elnökletével vette kezdetét.

A polgármester elmondása szerint a város 4 gázkazánt kapott ajándékba; keveset használt, jó állapotú kazánokról van szó, amelyeket csak le kell szerelni és elszállítani, és ami a közeljövőben meg is fog történni. Ugyanakkor kiemelte a napirendek közül a bicikliutak megvalósításáért létrehozandó közhasznú egyesületet. Jelezte, az ülés után közvetlenül azonnali testületi ülést kezdeményez egy olyan pályázati lehetőség miatt, amelyről 20-án sikerült tudomást szerezni és ahhoz, hogy sikeresen le lehessen adni, gyors döntés szükséges. Bővebben →