Testületi ülés ‘ 2015.06.25.

A júniusi rendes Testületi ülés Géczi Levente elnökletével kezdte meg munkáját – elfogadásra a Testület elé terjesztve első lépésként a májusi ülés jegyzőkönyvét, másodikként az aktuális ülés napirendjét (11 napirendi pont + “különfélék”). Ezek után, az elfogadott napirend szerint, következhetett a beterjesztett határozattervezetek tárgyalása. Bővebben →