Várossal, de a város nélkül?

Jézus kápolna, kereszt, időkapszula, 20160518A Jézus-kápolna felújítása, értékbe helyezése a tegnap délelőtt újabb stációhoz érkezett: a kápolna felújított tetejére, tornyára felkerülhetett a Mátyás Károly főesperes által megszentelt kereszt. A kereszt belsejébe pedig elhelyezésre került az az időkapszula, melynek tartalmát Derzsi László ötletgazda, a felújítások egyház által megbízott vezetője ismertette.

A kápolna felújítását, az elmúlt évek történetét, erőfeszítéseit nemrég ismertettem már egy rövid leírásban (<itt> olvasható). Bár még rengeteg részlet – lényegében az oroszlánrésze – hátra van a felújításnak, a kápolna új tetejének elkészülését jelző keresztállítás, felszentelés, felemelő érzés volt. Bővebben →


Látogatás a Jézus-kápolnánál

Mint ismeretes, a Jézus-kápolna sajnos évtizedekig kihasználatlan, egyházi, történelmi és műemléki jelentőségével szemben igen elhanyagolt állapotban volt – ez a folyamat váltott irányt 2013-ban, amikor Mátyás Károly főesperes és a polgármester pozitív hozzáállásának köszönhetően, javaslataim alapján, sikerült újra értékbe helyezni: a Haáz Rezső Múzeum adminisztrálásba kaphatta, az egyházzal közösen elindíthatta az értékbe helyezés útján.

Jézus kápolna, 2016.03.24.Ennek eredményeképpen rendszeres nyári nyitva tartás mellett, szakember útmutatásával látogatható, tekinthető meg ez az épített örökség – egyúttal szakszerű ásatások, felmérések, kutatások történtek, illetve ugyancsak a múzeum égisze alatt kulturális programok, komolyzenei előadások kerültek megszervezésre a helyszínen.

Érdekesség továbbá, hogy 2013 óta az egyház újra lehetőséget biztosít az érdeklődők számára keresztelők, esküvők megszervezésére a kápolnában, amire rendre van is igény a hely egyedi hangulatának köszönhetően. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.07.30.

A júliusi testületi ülés vezetője Benedek Csaba volt. Az ülés 2 képviselő távolmaradásával (1 MPP-s és 1 EMNP-s), illetve  Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött.

A polgármester beszámolóját egy örömhírrel kezdte: a város ismét kapott a központi pénzalapokból több, mint 6 millió lejt a fűtéshálózat fejlesztésére, illetve a lakásalap bővítésére. A fűtéshálózat fejlesztésével kapcsolatban kifejtette: az energiahordozók kérdése központi probléma világszerte, ezzel kapcsolatban számunkra a legoptimálisabb a biomassza felhasználása. Az egyébként jelentős mértékű támogatásokat nem hiába kapja a város az államtól: Udvarhely jó példa lett az országban a távfűtési rendszer rehabilitálása terén (rendszerünk 85%-ban fel van újítva az állam kiemelt támogatásával), amelynek a hatékonysága reális alapokra helyezett rezsicsökkentést fog lehetővé tenni már az idei évtől. Bővebben →


Nyirő-villa értékbe helyezése

… de akár mondhatnánk úgy is, hogy “visszatérése”.

Vannak helyzetek, amikor a mai napig rácsodálkozom a világra: hogyan lehet, mit nem értek? Mint tettem azt 2010-ben is: hogyan lehet, hogy miközben állítólag nemzeti kérdésekben élen járó, hangoskodó helyi celebek évek óta próbálják, mégsem sikerült döntéshozói szerepkörben sem közel 20 évig rendezni ennek a műemléknek a sorsát, és a város, a közösség számára értékbe helyezni. Választ ez utóbbi kérdésre nem kaptam, viszont örömmel jelenthetem (nekik is), a dolog megoldódott, az ingatlan a Haáz Rezső múzeum adminisztrálásában várja ma már a felújítást, közösségünk részéről való használatba vételt … Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.11.27.

A novemberi önkormányzati testületi ülés vezetője Berde Zoltán volt – az ülés egy MPP-s, illetve egy EMNP-s képviselő távolmaradása mellett lett határozatképesnek nyilvánítva az összehívón szereplő 12 napirend tárgyalására.

Mint kiderült, az utolsó napirendi pontot (a helyi rendőreink ételjegyeivel kapcsolatban) a vonatkozó törvények időközbeli változásainak okán a beterjesztő visszavonta, ezért azt leszámítva végül 11 napirend (+különfélék) tárgyalása kezdődhetett meg nem sokkal 08 óra után. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.04.03.

Az áprilisi rendes testületi ülés csupán 6+1 napirendi ponttal rendelkezett (a szakbizottságok javaslatára azzal a módosítással, hogy a 2-es és 3-as helyet cserélnek), ülésvezető elnöke Berde Zoltán képviselő volt. Az ülést Bunta Levente polgármester nyitotta meg, pár szóban bemutatva a beterjesztett határozatterveket, illetve válaszolva a képviselők kérdéseire. A kérdések közül a legérdekesebb talán az SZNT képviselőjének, Bíró Edit önkormányzati képviselő kérdése volt a Patkóban felállítandó székely zászlót illető beadványukkal kapcsolatban.

Bővebben →


Egy újabb lépés (Jézus kápolna)

Évtizedek óta létezik városunkban egy érdekes sorsú építmény, a Jézus kápolna: megtekintése már egy kaland volt mindig, az eredete ugyancsak változó megítélésű.
Mert megtekinteni csak úgy lehetett, ha – miután megtudtuk valahonnan, melyik házban is élnek a kulcsok őrzői – elzarándokoltunk a közelben egy adott házszámhoz, ott megtaláltuk a nénit, aki a kulcsokat őrizte (mert pl. ha a kertben volt vagy éppen zakuszkát rakott el, akkor aznap esélytelen lehetett a látogatás) és elcsábítottuk egy kápolna-nézésre magunkkal.
Ami meg az eredetét illeti, hát az utóbbi időben a régészeinknek köszönhetően kiderült, nem is annyira régi, alig pár száz éves … Bővebben →


Múzeumtérkép

Városunk turisztikailag vonzerőnek számító szolgáltatásokban, látnivalókban, legalábbis látnivalóknak nevezhető helyek bemutatásában jelentősen hiányosságokkal küszködik. E hiányosságok közül számosról tudunk, ismerjük, de vannak, amelyekre utazásaink során ébredünk rá. Nem szégyen másoktól tanulni, például Keszthelytől, a várostól, amely a balatoni turizmus fellegvára, testvérvárosunk. Keszthelyen a természeti és helyzeti adottságokon túl is mindent megtesznek, hogy a turistákat helyben maradásra csábítsák – például több, mint 10 múzeumban tölthetik el idejüket megismervén a helyi sajátosságokat, legyen szó pozitív jellegűekről, vagy éppen az itteni élte furcsaságairól (lsd. giccsmúzeum).

2012-es év nyarán a múzeum vezetőjével, Miklós Zoltánnal való egyik beszélgetés során merült fel a múzeumok térképét illető elképzelés Székelyudvarhelyen – mint olyan lehetőség, ami segítségével össze lehetne szedni és be lehetne mutatni városunk nevezetességeit, érdekességeit. Ezt követte később egy szélesebb körű egyeztetés a nevezetességek számbavétele céljából, illetve egyes speciális esetekben az együttműködési megállapodások megkötése érdekében. Bővebben →