Rotyog a fazék – de mi fő benne?

Vágjunk az elevenébe: mi a franc történik?

Amikor azt hinné az ember, hogy a dolgok elindultak a maguk útján, akkor ismét a régi időket idéző egyféle Verestóy-Szász játék közepében találja magát?

Nem telik el olyan nap, hogy a vezetőink, döntéshozóink köréből valaki ne magát igazolná – hol jobbról, hol balról, hol ilyen ügyben, hol olyanban. Az ember csak kapkodja a fejét, és nem tudja, mi van.

Az egyik mosdik, a másik nevet, a harmadik sír, a negyedik becsületes, az ötödik támad, a hatodiknak igaza van, mintha a hetediknek is igaza volna, a nyolcadik is kér a babérból, a kilencedik hatalmat szeretne, a tízedik tudja a tutit, a tizenegyedik… a tizenkettedik… na, és mindeközben mindezt két-három színben…

Mi a franc van??? Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.04.28.

Az áprilisi rendes testületi ülést Koncz Melinda vezette.

Az ülés első felében a polgármester két napirendet fejtett ki bővebben: a legelők bérbeadásáról szóló határozattal szemben a prefektus – lényegében formai – kifogásokat fogalmazott meg, a városfejlesztési stratégiával kapcsolatban ugyanakkor, bár nem volt teljesen megelégedve a kivitelező cég munkájával, a májusban esedékes pályázati határidők miatt elfogadását mielőbb indokoltnak tartotta.

Az ülés érdemi része a beterjesztett 19 napirendi pont + a “különfélék” elfogadásával vette kezdetét. Bővebben →


Tanácsosi beszámoló

A világot az elmúlt 4 évben sem sikerült megváltani. De talán kicsit szebbé, élhetőbbé tenni, igen. És a közös erőfeszítéseken, programokon, munkán túl néhol talán egyénileg is sikerült ehhez hozzájárulni.

Beszámoló: <innen nyílik>


Testületi ülés ‘ 2016.04.15.

Az “azonnali” módon összehívott testületi ülés sürgősségét egy határozattervezetet illető döntés fontossága adta: a Megyei Tanács átküldte a városnak az inkubátor ház működtetésével kapcsolatos elképzelést, amellyel kapcsolatban mielőbb választ várt – 18-án e válasz alapján hoznak majd határozatot ott is. Az ülést Koncz Melinda vezette.

Az egyetlen napirendet tartalmazó ülés elején a polgármester bemutatta a tervezetet, illetve válaszolt a kérdésekre. A beszámoló szerint az anyag a napokban érkezett meg, az elképzelés szerint a város 7 évig akár 150 ezer lejjel is támogatja az intézményt, amennyiben az adott időszak lejártával az ingatlan átkerülhet a város tulajdonába. Az anyagban, amely szerint lényegében egy ADI típusú közösségi fejlesztő társulás létrehozását támogatja az önkormányzat (3 taggal: városunk, Megyei Tanács, Oroszhegy önkormányzata), egyelőre csupán a törzstőkére vonatkozó vállalás szerepel (1000 lej ), illetve a leendő vezetőtanács összetétele (az arány 2-2-1; városunkat Puskás Katalin és Puskás Emese képviseli itt) – az éves tagsági díj a későbbiekben kerül eldöntésre a Testület jóváhagyásával. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.03.30.

Rendkívüli testületi ülésre hívta össze a képviselőket Bunta Levente polgármester a hónap végén – három napirend három fontos témában. Ülésvezető Szabó Gyula.

Az ülés kezdetén a három napirend közül a második visszavonásra is került, mivel – a polgármester tájékoztatója alapján – a Megyei Tanács képviselői a megbeszéltek ellenére nem küldték át a szükséges anyagot az inkubátorház működtetésére létrehozandó ADI-t (közösségi fejlesztési egyesület) illetően. A történet senkit sem lepett meg, jellemző a Megyei Tanácsra a tapasztalat … inkább azoknak volt az egész kicsit meglepetés, akik pár hete (nemrég cikk is született róla itt) a megye határozott felkérésére szándéknyilatkozatot tettek le a projektben való részvételre (az akkor elhangzottak szerint azt követően már csak ezekkel a személyekkel, szervezetekkel tart a Megyei Tanács napi kapcsolatot a fejleményekről), majd – mint én is –  szándéknyilatkozóként csupán önkormányzati képviselői minőségemben szerezhettem tudomást, hol/merre tart az egész ügy … Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.03.10.

A márciusi testületi ülés választott elnöke Kolumbán Imola volt – ő betegsége okán sajnos kórházba kényszerült, ezért a testület újabb döntése alapján én elnököltem az ülésen.

Bunta Levente polgármester az ülés elején visszavont három napirendi pontot a beterjesztett 31-ből: az egyházi tulajdonú épületekben működő iskolák bérleti díjáról szólókat, illetve a közszállítás meghirdetéséről szólót (a következőkben az eredeti sorrendet követem). Bővebben →


Önkormányzati kisokos

Az utóbbi években egyértelművé vált számomra, az önkormányzatok működését, összefüggéseit a lakosság meghatározó része nem ismeri – de ezt tapasztaltam igen gyakran még az önkormányzatok perifériáin tevékenykedő, elhelyezkedő személyek esetében is. Ez adta az ötletet, illetve motivációt egy “kisokos” megszerkesztéséhez a témában.

Az elmúlt évben nyerte el végleges formáját és került nyomdába: a rendelkezésre álló alacsony költségvetés miatt csupán száz példányban… Bővebben →


Kerékpáros közlekedés Székelyudvarhelyen

Az elmúlt hónapokban néhány RMDSZ-es önkormányzati képviselő felvállalta egy olyan kerékpáros tanulmány elkészítését, amely saját tapasztalatokból, meglátásokból, illetve számos civil szervezettel való egyeztetés során felmerült megoldásokból táplálkozott.

Ez a tanulmány innen is letölthető.

Bővebben →