Testületi ülés ‘ 2014.07.31.

A júliusi Testületi ülés napirendjére csupán 7 napirendi pont lett felvéve a szokásos “különfélék”-et is beleszámítva. Az ülés vezetője Sinka Arnold, a Testület teljes létszámmal megjelent.

Az ülést a szokásos módon Bunta Levente polgármester nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket, bemutatta a beterjesztett napirendeket, válaszolt a felmerült kérdésekre, végül pedig jó munkát kívánva átadta az ülés vezetését a megválasztott ülésvezető elnöknek. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.04.03.

Az áprilisi rendes testületi ülés csupán 6+1 napirendi ponttal rendelkezett (a szakbizottságok javaslatára azzal a módosítással, hogy a 2-es és 3-as helyet cserélnek), ülésvezető elnöke Berde Zoltán képviselő volt. Az ülést Bunta Levente polgármester nyitotta meg, pár szóban bemutatva a beterjesztett határozatterveket, illetve válaszolva a képviselők kérdéseire. A kérdések közül a legérdekesebb talán az SZNT képviselőjének, Bíró Edit önkormányzati képviselő kérdése volt a Patkóban felállítandó székely zászlót illető beadványukkal kapcsolatban.

Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2013.01.31.

Az új év első testületi ülésén máris több olyan döntés is született, amely sok városlakó érdeklődésére tarthat számot – gondolok itt a távfűtési rendszert illető stratégiára, a csereháti sport pályára vonatkozó tervezetre, de akár a városi piacot illető szabályzatra.

A távfűtési rendszerre vonatkozó stratégia kapcsán felmerült kérdések olyan témaköröket érintettek, mint a beruházások iránya és értéke, megtérülés, lehetőségek és feltételek.  Mint kiderült, ma is több, mint hétezren használják a távfűtést városunkban. A számítások alapján, mely szerint bizonyos feltételek teljesülése esetén (kedvezményes Gcal ár, meredeken emelkedő gázárak, stb.) akár visszacsatlakozási hullám is elindulhat, az Önkormányzat egy 2018-ig terjedő stratégiát fogadott el. Ez szerint folytatódik az elavult vezetékek kicserélése, a rendszer modernizálása a végfelhasználók oldalán (pl. vízszintes rendszer kialakítása), illetve lefektetődött egy biomasszás hőerőmű létesítési terve.

Itt fontos egyébként még megjegyezni, hogy az üzemeltetési költségek, illetve üzemanyag árak emelkedésének ellenére az elmúlt évek fejlesztéseinek is köszönhetően a városunk lakói idén is a tavalyi árakon (de mondhatnánk 2011-es árakat is) vehetik igénybe a távfűtést Székelyudvarhelyen.

A csereháti új lakónegyednek lehet kiemelten jó hír, hogy a Testület elfogadta egy sportpálya megvalósíthatósági gazdasági-technikai mutatóit, amely alapján a tervezett beruházás költségvetési tételként jelenhet meg a város 2013-as költségvetésében, illetve az idei év folyamán meg is történhet az effektív beruházás. Bővebben →