Testületi ülés ‘ 2016.04.28.

Az áprilisi rendes testületi ülést Koncz Melinda vezette.

Az ülés első felében a polgármester két napirendet fejtett ki bővebben: a legelők bérbeadásáról szóló határozattal szemben a prefektus – lényegében formai – kifogásokat fogalmazott meg, a városfejlesztési stratégiával kapcsolatban ugyanakkor, bár nem volt teljesen megelégedve a kivitelező cég munkájával, a májusban esedékes pályázati határidők miatt elfogadását mielőbb indokoltnak tartotta.

Az ülés érdemi része a beterjesztett 19 napirendi pont + a “különfélék” elfogadásával vette kezdetét. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.04.15.

Az “azonnali” módon összehívott testületi ülés sürgősségét egy határozattervezetet illető döntés fontossága adta: a Megyei Tanács átküldte a városnak az inkubátor ház működtetésével kapcsolatos elképzelést, amellyel kapcsolatban mielőbb választ várt – 18-án e válasz alapján hoznak majd határozatot ott is. Az ülést Koncz Melinda vezette.

Az egyetlen napirendet tartalmazó ülés elején a polgármester bemutatta a tervezetet, illetve válaszolt a kérdésekre. A beszámoló szerint az anyag a napokban érkezett meg, az elképzelés szerint a város 7 évig akár 150 ezer lejjel is támogatja az intézményt, amennyiben az adott időszak lejártával az ingatlan átkerülhet a város tulajdonába. Az anyagban, amely szerint lényegében egy ADI típusú közösségi fejlesztő társulás létrehozását támogatja az önkormányzat (3 taggal: városunk, Megyei Tanács, Oroszhegy önkormányzata), egyelőre csupán a törzstőkére vonatkozó vállalás szerepel (1000 lej ), illetve a leendő vezetőtanács összetétele (az arány 2-2-1; városunkat Puskás Katalin és Puskás Emese képviseli itt) – az éves tagsági díj a későbbiekben kerül eldöntésre a Testület jóváhagyásával. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.03.30.

Rendkívüli testületi ülésre hívta össze a képviselőket Bunta Levente polgármester a hónap végén – három napirend három fontos témában. Ülésvezető Szabó Gyula.

Az ülés kezdetén a három napirend közül a második visszavonásra is került, mivel – a polgármester tájékoztatója alapján – a Megyei Tanács képviselői a megbeszéltek ellenére nem küldték át a szükséges anyagot az inkubátorház működtetésére létrehozandó ADI-t (közösségi fejlesztési egyesület) illetően. A történet senkit sem lepett meg, jellemző a Megyei Tanácsra a tapasztalat … inkább azoknak volt az egész kicsit meglepetés, akik pár hete (nemrég cikk is született róla itt) a megye határozott felkérésére szándéknyilatkozatot tettek le a projektben való részvételre (az akkor elhangzottak szerint azt követően már csak ezekkel a személyekkel, szervezetekkel tart a Megyei Tanács napi kapcsolatot a fejleményekről), majd – mint én is –  szándéknyilatkozóként csupán önkormányzati képviselői minőségemben szerezhettem tudomást, hol/merre tart az egész ügy … Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.03.10.

A márciusi testületi ülés választott elnöke Kolumbán Imola volt – ő betegsége okán sajnos kórházba kényszerült, ezért a testület újabb döntése alapján én elnököltem az ülésen.

Bunta Levente polgármester az ülés elején visszavont három napirendi pontot a beterjesztett 31-ből: az egyházi tulajdonú épületekben működő iskolák bérleti díjáról szólókat, illetve a közszállítás meghirdetéséről szólót (a következőkben az eredeti sorrendet követem). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.02.18.

A februári rendes testületi ülés a megszokottól korábbi időpontra került összehívásra egyetlen napirendi ponttal: a távhőrendszer felújításának utolsó fázisához készült megvalósíthatósági tanulmány került beterjesztésre egy pályázati leadásra készülve. Az ülés vezetője Koncz Melinda volt.

Az ülés első perceiben egy perc néma csönddel adózott a Testület Botár Gábor elhunyt plébános emlékének. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.01.28.

Az idei év első testületi ülését Benedek Csaba vezette – a Testület tagjai teljes létszámban részt vettek a város költségvetésének tervezetét is napirendjén tartalmazó ülésen.

Elsőként Bunta Levente polgármester szólalt fel, beszámolva az elmúlt időszak történéseiről, illetve bemutatva a város költségvetés tervezetét. Jelezte, a város idén is jó starttal indulhat: az elmúlt évben behozott összegeknek (~20 millió lej volt az indító beruházási összeg, ~26 millió lej lett az év végére – az idén pedig már ~29 millióval indulhatunk), illetve az elmúlt időszak számos elkészített tervének, elindított beruházásának köszönhetően így lehet az idei év a megvalósítások éve: befejeződik a Haberstumpf villa felújításra (ezáltal saját otthonra lel a múzeum), befejezik a Bethlen Gábor u. 43 szám alatti ingatlan felújítását is (ez lesz a helyi rendőrség otthona), jelentősen (~50%-al) nőhet a közbiztonságra költhető keret a térfigyelő kamerarendszer és a helyi rendőrség fejlesztésével, nyomdába kerülhet a Székelyek Története című 3 kötetes tudományos munka, újabb körforgalom és egy kutyamenhely is épülhet, stb… Tiszteletben tartották ugyanakkor a képviselők javaslatait is, azokat nagyrészt belefoglalták az idei költségvetésbe (megjegyzés: az RMDSZ frakció például 30, egyes esetekben több elemből álló javaslatot fogalmazott meg). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.12.23.

A 2015-ös esztendő utolsó rendes önkormányzati ülésére került sor szerdán, 23-án 14:00 órától, Sinka Arnold képviselőtársunk vezetésével. Az összehívón 19 napirendi pont szerepelt.

Az ülés első része Bunta Levente polgármester felvezetésével kezdődött. Kiemelte az idei évben az egészségügynek, kórháznak érkező, fejlesztésekre költhető  támogatásokat, amelyek közül egy jelentős, újabb tétel (kb. 2 millió lej) a jelen hónaphoz köthető – ugyanakkor javasolta elfogadásra azt a tervezetet, amely a poliklinika felújításának és felszerelésének technikai-gazdasági mutatóit tartalmazta egy uniós pályázathoz előkészítve (~2 millió eurós projekt). Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.11.27.

Novemberben másodszor ülésezett az önkormányzati testület – ezúttal Sinka Arnold elnökletével, azonnali összehívásra, 2 napirendi pontot tárgyalva.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester részletezte az összehívón szereplő két határozattervezet tartalmát. Bővebben →