Tulajdonosok egyesülete, újratöltve …

Az úton-útfélen tapasztalt kocsmavitézséget megelégelvén, legutóbb megpróbáltam – bevallom, kissé, illetve szándékosan – provokatívan felhívni a figyelmet egy gyűlésre, amely valódi, reális lehetőségeket jelenthet a mindennapi kisebb-nagyobb gondjaink megoldása felé vezető úton…

… és már az elején az elevenébe vágnék: eredmény nélkül.

A megjelenés éppen az átlagot súrolta, azt is alulról. A hivatalból megjelenteket leszámítva (társulás vezetősége, alkalmazottai, szolgáltatók képviselői, stb.) kb. 13-14-en lehettünk a durván 500-ból. Az összehívási sikereimen felbuzdulva rögtön el is határoztam, nem fogok beszámoló írásával, fogalmazásával tölteni időt, hiszen egyértelműen nincs akinek, akiért … Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.02.18.

A februári rendes testületi ülés a megszokottól korábbi időpontra került összehívásra egyetlen napirendi ponttal: a távhőrendszer felújításának utolsó fázisához készült megvalósíthatósági tanulmány került beterjesztésre egy pályázati leadásra készülve. Az ülés vezetője Koncz Melinda volt.

Az ülés első perceiben egy perc néma csönddel adózott a Testület Botár Gábor elhunyt plébános emlékének. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2016.01.28.

Az idei év első testületi ülését Benedek Csaba vezette – a Testület tagjai teljes létszámban részt vettek a város költségvetésének tervezetét is napirendjén tartalmazó ülésen.

Elsőként Bunta Levente polgármester szólalt fel, beszámolva az elmúlt időszak történéseiről, illetve bemutatva a város költségvetés tervezetét. Jelezte, a város idén is jó starttal indulhat: az elmúlt évben behozott összegeknek (~20 millió lej volt az indító beruházási összeg, ~26 millió lej lett az év végére – az idén pedig már ~29 millióval indulhatunk), illetve az elmúlt időszak számos elkészített tervének, elindított beruházásának köszönhetően így lehet az idei év a megvalósítások éve: befejeződik a Haberstumpf villa felújításra (ezáltal saját otthonra lel a múzeum), befejezik a Bethlen Gábor u. 43 szám alatti ingatlan felújítását is (ez lesz a helyi rendőrség otthona), jelentősen (~50%-al) nőhet a közbiztonságra költhető keret a térfigyelő kamerarendszer és a helyi rendőrség fejlesztésével, nyomdába kerülhet a Székelyek Története című 3 kötetes tudományos munka, újabb körforgalom és egy kutyamenhely is épülhet, stb… Tiszteletben tartották ugyanakkor a képviselők javaslatait is, azokat nagyrészt belefoglalták az idei költségvetésbe (megjegyzés: az RMDSZ frakció például 30, egyes esetekben több elemből álló javaslatot fogalmazott meg). Bővebben →


A múltban alapozott jövő

A november 5-i rendes testületi ülésen egy olyan határozat került a képviselők asztalára, amely első ránézésre is mérföldkő a városunk elmúlt évtizedeihez mérve. A 118/2015-ös határozatban a képviselők az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeire alapozva valós árcsökkentést hagyhattak jóvá a közüzemi fűtéshálózatot igénybe vevők számára. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.07.30.

A júliusi testületi ülés vezetője Benedek Csaba volt. Az ülés 2 képviselő távolmaradásával (1 MPP-s és 1 EMNP-s), illetve  Bunta Levente polgármester beszámolójával kezdődött.

A polgármester beszámolóját egy örömhírrel kezdte: a város ismét kapott a központi pénzalapokból több, mint 6 millió lejt a fűtéshálózat fejlesztésére, illetve a lakásalap bővítésére. A fűtéshálózat fejlesztésével kapcsolatban kifejtette: az energiahordozók kérdése központi probléma világszerte, ezzel kapcsolatban számunkra a legoptimálisabb a biomassza felhasználása. Az egyébként jelentős mértékű támogatásokat nem hiába kapja a város az államtól: Udvarhely jó példa lett az országban a távfűtési rendszer rehabilitálása terén (rendszerünk 85%-ban fel van újítva az állam kiemelt támogatásával), amelynek a hatékonysága reális alapokra helyezett rezsicsökkentést fog lehetővé tenni már az idei évtől. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2015.05.28.

A Szabó Gyula önkormányzati képviselő által elnökölt ülés megkezdése előtt sor került Bunta Levente polgármester beszámolójára. A beszámoló szerint ismét jelentős, milliós nagyságrendű pénzekkel támogatná a szakminisztérium a jövőben a város távfűtési rendszerének felújítását, ugyanakkor viszont rossz hír, hogy a város elvesztette a pert a prefektúrával szemben a székely zászló kihelyezésére meghozott önkormányzati határozat ügyében (a bíróság sem ítélte törvényesnek az adott határozatot). Bővebben →


Közszolgáltatások és Urbana …

A 2014-es könyvelési mérleg elfogadására összehívott közgyűlés előtt, illetve lassan egy újabb tél vége felé járva az RMDSZ frakció képviseletében megbeszélést kezdeményeztem a képviselők és az Urbana vezetője, Ráduly Miklós között. Bővebben →


Testületi ülés ‘ 2014.09.25.

A szeptemberi rendes ülésen, amelyen Kolumbán Imola elnökölt, egy MPP-s képviselő kivételével teljes létszámban jelentek meg a képviselők.

Az ülés elején Bunta Levente polgármester számolt be az elmúlt időszakról (több kisebb fejlesztés is történt, amely nem kapott feltétlenül sajtóvisszhangot: felújították az ifiház tetőterét, a Küküllő-parti napközi szennyvizét bekötötték a csatornarendszerbe, sétány készült az Orbán Balázs és Tamási út között, stb.), az összehívóban szereplő napirendi pontokról, illetve válaszolt a felmerülő kérdésekre. Többek közt jelezte, amennyiben a Testület beleegyezik, egy plusz napirendet is javasolna tárgyalni, a már augusztusban tervezett tisztségjegyzéket, amellyel kapcsolatban megérkeztek időközben a jóváhagyások. Bővebben →